Cennik biletów wstępu  
       
    rodzaj biletu cena brutto
1 bilet wejścia jednorazowego dzieci poniżej 3 roku wstęp bezpłatny
do 16 roku życia – ulgowy 6,00 PLN
normalny 9,00 PLN
studenci, emeryci i renciści – ulgowy 6,50 PLN
       
2. bilet rodzinny 1 rodzic + 1 dziecko 14,00 PLN
2 rodziców + 1 dziecko 22,00 PLN
dopłata za każde kolejne dziecko 4,50 PLN
bilety rodzinne obowiązują w soboty, niedziele, święta, dni wolne od nauki od zajęć szkolnych oraz w dni ferii zimowych i wakacji letnich  
       
3. karnet okresowy 1) Przy zakupie karnetu pierwsze 60 minut pobytu wynosi:  
a) dla dzieci 5,00 PLN
b) dla dorosłych 7,50 PLN
(pozostały czas naliczany jest wg stawek z punktu 9 niniejszego cennika)  
2) W sprzedaży:  
a) karnet od 30 zł do 49 zł termin ważności 2 miesiące
b) karnet od 50 zł do 79 zł termin ważności 3 miesiące
c) karnet od 80 zł i więcej termin ważności 5 miesięcy
(przy dopłacie do karnetu okresy ważności sumują się)
       
4. rezerwacja dla szkół w cenie wejścia możliwość pracy z wykwalifikowanym instruktorem pływania 150,00 PLN
       
5 rezerwacja obiektu (max. 45 osób) w przypadku zainteresowanych zakładów pracy wykupieniem większej ilości godzin obowiązuje taryfikator z upustami (patrz niżej oferta dla zakładów pracy) 280,00 PLN
       
6 Wynajęcie jednego toru pływackiego max. na torze pływackim 12 osób 85,00 zł
       
7   Rezerwacja dla podmiotów prowadzących działalność zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, rekreacji sportu w celu prowadzenia zajęć 180,00 zł
       
8   Po upływie 6 miesięcy od daty wyjścia terminu ważności karnetu – kaucja za karnet nie podlega zwrotowi.
       
9 Ceny biletów obejmują pierwsze 60minut pobytu na pływalni od momentu przejścia przez bramkę. Za każde przekroczone 5 minut pobytu powyżej 60 minut opłata wynosi: dla biletów ulgowych 0,40 zł
dla biletów normalnych 0,60 PLN
       
       
    Cennik usług  
       
    rodzaj usługi cena brutto
1 Miesięczny ulgowy koszt Zorganizowanych Zajęć Nauki Pływania, prowadzonych przez Powiatową Pływalnię w Pajęcznie (8 zajęć) dzieci do 18 roku życia, zajęcia trwają 45 min. i prowadzone są w grupach max. 30 osobowych 95,00 zł
       
2 Miesięczny koszt Zorganizowanych Zajęć Nauki Pływania, prowadzonych przez Powiatowa Pływalnie w Pajęcznie (8 zajęć) dla osób dorosłych , zajęcia trwają 45 min. i prowadzone są w grupach max. 30 osobowych 110,00 zł
       
3 Jednorazowe wejście na Zorganizowane Zajęcia Nauki Pływania dla dzieci wejście dla 1 osoby; 45 minutowa lekcja nauki pływania w grupie + instruktor 16,00 zł
       
4 Jednorazowe wejście na Zorganizowane Zajęcia Nauki Pływania dla dorosłych lub zajęcia Aqua Aerobiku wejścia dla 1 osoby; jednorazowe 45 minutowe zajęcia nauki pływania lub aqua aerobiku w grupie + instruktor 18,00 zł
       
5 Indywidualna Nauka Pływania oraz Indywidualna Rehabilitacja
wejście dla 1 osoby; jedna 45 minutowa lekcja nauki pływania lub rehabilitacja + instruktor 50,00 zł
       
Cennik usług dodatkowych, powierzchni reklamowych oraz opłat z tytułu kar za zniszczenie sprzętu
     
  rodzaj usług dodatkowych i kar cena brutto
1 wypożyczenie czepka kąpielowego 3,00 PLN
wypożyczenie okularków pływackich 4,50 PLN
wykupienie ochraniaczy na obuwie 1,50 PLN
kaucja za karnet 15,00 PLN
2 banner reklamowy o pow. 2,50m 400,00 PLN
banner świetlny 200,00 PLN
nadruk reklamowy na karnetach 100szt 1 000,00 PLN
3 uszkodzenie i zgubienie paska transponderowego 30,00 PLN
zgubienie lub zniszczenie czepka kąpielowego 10,00 PLN
zgubienie lub zniszczenie okularków pływackich 15,00 PLN
Taryfikator dla zakładów pracy
(dotyczy rezerwacji obiektu zakupywanego przez zakłady pracy)
         
Przy rezerwacji 1 godziny tygodniowo
Okres trwania umowy Upust Ilość tygodni zł/1 godz. razem
12 miesięcy 45,00% 48 tyg. 154 7 392,00 PLN
11 miesięcy 40,00% 44 tyg. 168 7 392,00 PLN
10 miesięcy 35,00% 40 tyg. 185 7 400,00 PLN
9 miesięcy 30,00% 36 tyg. 196 7 056,00 PLN
8 miesięcy 25,00% 32 tyg. 210 6 720,00 PLN
7 miesięcy 20,00% 28 tyg. 224 6 272,00 PLN
6 miesięcy 15,00% 24 tyg. 238 5 712,00 PLN
5 miesięcy 10,00% 20 tyg. 252 5 040,00 PLN
         
         
Przy rezerwacji 2 godzin tygodniowo
         
Okres trwania umowy Upust Ilość tygodni zł/1 godz. razem
12 miesięcy 50,00% 48 tyg. 140 13 440,00 PLN
11 miesięcy 45,00% 44 tyg. 154 13 552,00 PLN
10 miesięcy 40,00% 40 tyg. 168 13 440,00 PLN
9 miesięcy 35,00% 36 tyg. 182 13 104,00 PLN
8 miesięcy 30,00% 32 tyg. 196 12 544,00 PLN
7 miesięcy 25,00% 28 tyg. 210 11 760,00 PLN
6 miesięcy 20,00% 24 tyg. 224 10 752,00 PLN
5 miesięcy 15,00% 20 tyg. 238 9 520,00 PLN
         
*wszystkie stawki są wartościami brutto.