Cennik biletów wstępu  
       
    rodzaj biletu cena brutto
1 bilet wejścia jednorazowego dzieci poniżej 3 roku oraz weterani i weterani poszkodowani wstęp bezpłatny
do 18 roku życia – ulgowy 12,00 PLN
normalny 15,00 PLN
studenci, emeryci i renciści – ulgowy 13,00 PLN
       
2. bilet rodzinny 1 rodzic + 1 dziecko 21,00 PLN
2 rodziców + 1 dziecko 35,00 PLN
dopłata za każde kolejne dziecko 8,00 PLN
bilety rodzinne obowiązują w soboty, niedziele, święta, dni wolne od nauki od zajęć szkolnych oraz w dni ferii zimowych i wakacji letnich  
       
3. karnet okresowy 1) Przy zakupie karnetu pierwsze 60 minut pobytu wynosi:  
a) dla dzieci 9,00 PLN
b) dla dorosłych 13,00 PLN
(pozostały czas naliczany jest wg stawek z punktu 9 niniejszego cennika)  
2) W sprzedaży:  
a) karnet od 30 zł do 49 zł termin ważności 2 miesiące
b) karnet od 50 zł do 79 zł termin ważności 3 miesiące
c) karnet od 80 zł i więcej termin ważności 5 miesięcy
(przy dopłacie do karnetu okresy ważności sumują się)
       
4. rezerwacja dla szkół 195,00 PLN
       
5 rezerwacja obiektu (max. 45 osób) w przypadku zainteresowanych zakładów pracy wykupieniem większej ilości godzin obowiązuje taryfikator z upustami (patrz niżej oferta dla zakładów pracy) 300,00 PLN
       
6 Wynajęcie jednego toru pływackiego max. na torze pływackim 12 osób 95,00 PLN
       
7   Rezerwacja dla podmiotów prowadzących działalność zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, rekreacji sportu w celu prowadzenia zajęć 230,00 PLN
       
8   Po upływie 6 miesięcy od daty wyjścia terminu ważności karnetu – kaucja za karnet nie podlega zwrotowi.
       
9 Ceny biletów obejmują pierwsze 60minut pobytu na pływalni od momentu przejścia przez bramkę. Za każde przekroczone 5 minut pobytu powyżej 60 minut opłata wynosi: dla biletów ulgowych 0,80 PLN
dla biletów normalnych 1,00 PLN
       
       
    Cennik usług  
       
    rodzaj usługi cena brutto
1 Miesięczny ulgowy koszt Zorganizowanych Zajęć Nauki Pływania, prowadzonych przez Powiatową Pływalnię w Pajęcznie (8 zajęć) dzieci do 18 roku życia, zajęcia trwają 45 min. i prowadzone są w grupach max. 15 osobowych 175,00 zł
       
2 Miesięczny koszt Zorganizowanych Zajęć Nauki Pływania, prowadzonych przez Powiatowa Pływalnie w Pajęcznie (8 zajęć) dla osób dorosłych , zajęcia trwają 45 min. i prowadzone są w grupach max. 15 osobowych 195,00 zł
       
3 Jednorazowe wejście na Zorganizowane Zajęcia Nauki Pływania dla dzieci wejście dla 1 osoby; 45 minutowa lekcja nauki pływania w grupie + instruktor 30,00 zł
       
4 Jednorazowe wejście na Zorganizowane Zajęcia Nauki Pływania dla dorosłych lub zajęcia Aqua Aerobiku wejścia dla 1 osoby; jednorazowe 45 minutowe zajęcia nauki pływania lub aqua aerobiku w grupie + instruktor 36,00 zł
       
5 Indywidualna Nauka Pływania oraz Indywidualna Rehabilitacja
wejście dla 1 osoby; jedna 45 minutowa lekcja nauki pływania lub rehabilitacja + instruktor 110,00 zł
       
Cennik usług dodatkowych, powierzchni reklamowych oraz opłat z tytułu kar za zniszczenie sprzętu
     
  rodzaj usług dodatkowych i kar cena brutto
1
wykupienie ochraniaczy na obuwie 1,50 PLN
kaucja za karnet 25,00 PLN
2 banner reklamowy o pow. 2,50m 500,00 PLN
banner świetlny 300,00 PLN
nadruk reklamowy na karnetach 100szt 1 000,00 PLN
3 uszkodzenie i zgubienie paska transponderowego 50,00 PLN
Taryfikator dla zakładów pracy
(dotyczy rezerwacji obiektu zakupywanego przez zakłady pracy)
         
Przy rezerwacji 1 godziny tygodniowo
Okres trwania umowy Upust Ilość tygodni zł/1 godz. razem
12 miesięcy 45,00% 48 tyg. 154 7 392,00 PLN
11 miesięcy 40,00% 44 tyg. 168 7 392,00 PLN
10 miesięcy 35,00% 40 tyg. 185 7 400,00 PLN
9 miesięcy 30,00% 36 tyg. 196 7 056,00 PLN
8 miesięcy 25,00% 32 tyg. 210 6 720,00 PLN
7 miesięcy 20,00% 28 tyg. 224 6 272,00 PLN
6 miesięcy 15,00% 24 tyg. 238 5 712,00 PLN
5 miesięcy 10,00% 20 tyg. 252 5 040,00 PLN
         
         
Przy rezerwacji 2 godzin tygodniowo
         
Okres trwania umowy Upust Ilość tygodni zł/1 godz. razem
12 miesięcy 50,00% 48 tyg. 140 13 440,00 PLN
11 miesięcy 45,00% 44 tyg. 154 13 552,00 PLN
10 miesięcy 40,00% 40 tyg. 168 13 440,00 PLN
9 miesięcy 35,00% 36 tyg. 182 13 104,00 PLN
8 miesięcy 30,00% 32 tyg. 196 12 544,00 PLN
7 miesięcy 25,00% 28 tyg. 210 11 760,00 PLN
6 miesięcy 20,00% 24 tyg. 224 10 752,00 PLN
5 miesięcy 15,00% 20 tyg. 238 9 520,00 PLN
         
*wszystkie stawki są wartościami brutto.